Rate:


19 reviews!

  "KU KU KU....... YATSU HA SHITENNO NO NAKA DEMO SAIJAKU" TO KAIKO SARETA ORE, NAZE KA YUSHA TO SEIJO NO SHISHO NI NARU (MANGA)

  Update: 1 weeks ago
 • Other name (s): 「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、なぜか勇者と聖女の師匠になる
 • Author(s): Nobuno Masayuki
 • Genre(s): Fantasy
 • Status: Incomplete
 • Magazine: Updating
 • : 158755

Description

Updating

Chapters


Please Register or Login to comment!
   TOP TODAY